دنیای بازیهای کامپیوتری

به تخصصی ترین وب سایت رمز - نقد و ترینر بازیها خوش آمدید.

رمزهای زیر را در بین بازی وارد کنید ، در صورت درست وارد کردن رمزها پیغامی منی بر فعال شدن رمز دریافت می کنید.

                       

اسلحه های نوع اول:

         R2،L1،R2،R1،چپ،پایین،راست،بالا،چپ،پایین،راست،بالا

اسلحه های نوع دوم:

        R2،L1،R2،R1،چپ،پایین،راست،بالا،چپ،دو بار پایین،چپ

اسلحه های نوع سوم:

        R2،L1،R2،R1،چپ،پایین،راست،بالا،چپ،سه بار پایین

یک جت پک:

        R2،R1،L2،L1،بالا،پایین،چپ،راست،R2،R1،L2،L1،بالا،پایین،چپ،راست

بالا رفتن درجه خلافی:

        دو بار R1،دایره،R2،چپ،راست،چپ،راست،چپ،راست

پایین آمدن خلافی:

        دو بار R1،دایره،R2،بالا،پایین،بالا،پایین،بالا،پایین

حالت حکومت نظامی:

        R2،دایره،L2،R1،چپ،L2،R2،L1،R1

جان بی نهایت:

        پایین،ضربدر،راست،چپ،راست،R1،راست،پایین،بالا،مثلث

تیر بی نهایت:

        R1،L1،مربع،R1،چپ،R1،R2،چپ،مربع،پایین،دو بار L1

خودکشی:

        راست،L2،پایین،R1،دو بار چپ،L1،L2،L1،R1

جان،پول و جلیقه ضد گلوله:

       L1،R2،R1،ضربدر،چپ،پایین،راست،بالا،چپ،پایین،راست،بالا

هوای آفتابی:

       R2،ضربدر،دو بار L1،سه بار L2،پایین

هوای ابری:

       R2،ضربدر،دو بار L1،سه بار L2،مثلث

هوای مه آلود:

       R2،ضربدر،دو بار L1،سه بار L2،ضربدر

هوای طوفانی:

       R2،ضربدر،دو بار L1،سه بار L2،دایره

انفجار همه ماشین ها:

       R2،L2،L1،R1،L2،R2،مربع،مثلث،دایره،مثلث،L1،L2

همه ماشین ها مشکی می شوند:

      دایره،L2،بالا،R1،چپ،ضربدر،L1،R1،چپ

همه ماشین ها صورتی می شوند:

      دایره،L1،بالا،L2،چپ،ضربدر،L1،R1،راست،دایره

رانندگی روی آب:

      راست،R2،دایره،L2،R1،مربع،R2،R1

تانک:

      دو بار دایره،L1،سه بار دایره،R1،L2،L1،مثلث،دایره،مثلث

ماشین پاترول:

      بالا،دو بار راست،L1،راست،بالا،مربع،L2

هلی کوپتر جنگی:

      دایره،ضربدر،L1،دو بار دایره،L1،دایره،L2،R2،R1،دو بار L1

جت جنگی:

      دو بار مثلث،مربع،دایره،ضربدر،دو بار L1 ،پایین،بالا

ماشین مسابقه:

       L1،R2،دایره،راست،R1،L1،راست،بالا،دایره،L1

ماشین پاترول بزرگ:

       راست،بالا،سه بار R1،پایین،دو بار مثلث،ضربدر،دایره،دو بار L1

ماشین شش در:

       R2،بالا،L2،دو بار چپ،L1،R1،دایره،راست

آشوب در شهر:

       پایین،چپ،بالا،چپ،ضربدر،L1،L2،R1،R2

مردم اسلحه دارند:

       R1،R2،ضربدر،مثلث،ضربدر،مثلث،بالا،پایین

حرکت آهسته:

       مثلث،بالا،راست،پایین،مربع،R1،R2

حرکت سریع:

       مثلث،بالا،راست،پایین،L1،L2،مربع

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مدیر وبلاگ  |